Oddíl sportovní gymnastiky Sokol Žižkov II.


Závod v Německu: Pohár CPSV 19. května 2019:

Ausschreibung 30. Pokalturnen des Chemnitzer Polizeisportvereins Termin 19. Mai 2019, 12.00 Uhr allgemeine Erwärmung, 12.20 Uhr Beginn, Siegerehrung gegen 16.30 Uhr. Ort Hartmann-Halle, 09111 Chemnitz, Fabrikstraße 9 Programm Das Pokalturnen wird als Mannschaftswettkampf mit Einzelwertung ausgeschrieben. In allen Altersklassen werden die Anforderungen der LK 3 bewertet. Es gilt das WK-Programm des DTB 2019-2020 mit Anpassung Sachsen 2019. Zu einer Mannschaft gehören 4 Turnerinnen: 1 Turi 12 Jahre und jünger (Jg. 2007 und jünger) 1 Turi zwischen 13 und 15 Jahre (Jg. 2006 – 2004) 1 Turi 16 Jahre und älter (Jg. 2003 und älter) 1 Turnerin ohne Altersangabe Alle Turnerinnen werden nach der LK 3 bewertet. Der Sprungtisch kann 1,10 m für AK bis 12 und danach 1,25 m gewählt werden. Den Balken werden wir 1,00 m ab Matte einstellen. Der Wettkampf hat folgenden Modus: Jede Turnerin turnt nur einen Dreikampf, die Geräte bestimmt jede Mannschaft vor Beginn des Wettkampfes. Jede MS turnt somit an jedem Gerät mit 3 Turnerinnen, es gibt keinen Streichwert. Ein Mal im WK kann eine 4. Turnerin als JOKER eingesetzt werden, die Entscheidung fällt am gerade geturnten Gerät. Die JOKER-Wertung geht nicht in die Einzelwertung ein, jedoch zählen an diesem Gerät die 3 höchsten Wertungen. Zum Wettkampf werden maximal 16 Mannschaften zugelassen, es sind maximal drei Mannschaften pro Verein startberechtigt. Sieger Einzelwertung (Dreikampf) in den einzelnen Altersklassen Auszeichnung der Besten an den Geräten Mannschaftswertung (4x Dreikampf) Kampfrichter Jeder Verein meldet bitte zunächst zwei Kampfrichter, es werden insgesamt 16 Kari eingesetzt. Startgeld Pro Turnerin 8 Euro. Meldung bis 6. Mai 2019 an Angela Arnold per Mail: angela-arnold@t-online.de Die Meldebestätigung erfolgt bis zum 10.5.2019. In der Wettkampfstätte wird ein kleiner Imbiss angeboten. Wir würden uns freuen, Euch bei unserem 31. Pokalturnen begrüßen zu dürfen und wünschen Euch eine gute Vorbereitung! Angela Arnold im Auftrag der Sektion Turnen des CPSV

Strojový překlad: Výzva k předkládání návrhů 30. Pokální urny policejního sportovního klubu Chemnitz Jmenování 19. května 2019, 12.00 hod. Všeobecné oteplování, 12.20 hod. Zahájení, slavnostní předání cen 16,30 hod. Umístění Hartmann-Halle, 09111 Chemnitz, Fabrikstraße 9 Program Turnaj poháru bude vyhlášen jako týmová soutěž s individuální klasifikací. Celkově Věkové kategorie, požadavky LK 3 jsou hodnoceny. To je ono Program WK DTB 2019-2020 s adaptací Saska 2019. Tým zahrnuje 4 gymnastky: 1 Turi 12 let a mladší (narozen 2007 a mladší) 1 Turi mezi 13 a 15 lety (narozeno 2006 - 2004) 1 Turi 16 let a starší (narozen 2003 a starší) 1 gymnastka bez věku Všechny gymnastky budou posuzovány podle LK 3. Skokový stůl může být 1,10 m pro AK až 12 a pak 1,25 m. Bar bude nastaven na 1,00 m od rohože. Soutěž má následující režim: Každá gymnastka má pouze třícestný boj, vybavení určuje každý tým před začátkem Soutěž. Každý členský stát dělá gymnastiku na každém zařízení se 3 gymnastkami, není tam žádný hodnota řetězce. Jednou v WK, 4. gymnastka může být používána jako JOKER, rozhodnutí je děláno na aktuálně spuštěném zařízení. Rating JOKER však není součástí individuálního ratingu počítají s tímto zařízením 3 nejvyšší hodnocení. Pro soutěž je povoleno maximálně 16 týmů, je to maximum tři družstva na jeden klub. Vítězové individuální skóre (tři boje) v jednotlivých věkových skupinách Ocenění za nejlepší na zařízeních Hodnocení týmu (4x tři zápasy) Rozhodčí Každý klub musí nejprve oznámit dva rozhodčí, celkem bude 16 Kari použity. Vstupné na gymnastku 8 Euro. Oznámení do 6. května 2019 Angela Arnold poštou: angela-arnold@t-online.de Potvrzení registrace probíhá do 10.5.2019. V areálu soutěže je nabízena malá svačina. Těšíme se na uvítání na našem 31. turnaji poháru a přejeme Vám dobrý Příprava! Angela Arnold jménem sekce gymnastiky CPSV